Hovedsponsorer:

Opplev Bergen

Se de offisielle reiselivssidene for Bergensregionen:www.visitbergen.com/ting-a-gjore/attraksjoner.

Bryggen i Bergen

20 minutter spasertur unna AdO Arena finner du Bryggen i Bergen

foto: S.M Tunli - www.tunliweb.no

Fløybanen i Bergen

20 minutter spasertur unna AdO Arena finner du Fløybanen i Bergen

foto: S.M Tunli - www.tunliweb.no

Kontakt oss

Linda Pridesis, Secreteriat

e: lpr65@online.no

t: +47 911 74 419

Finn Zachariassen, Project Co-ordinator

e: finn.zachariassen@gmail.com

t: +47 920 28 992

Rolf Godø, Leader org. Committee

e: rg@nordialog.no

t: +47 934 63 291

Charmaine Pettersen, Accommodation

e: charmaine@bs-lk.no