Hovedsponsorer:

Overnatting 2018

I forbindelse med Bergen Swim Festival 2018 har vi inngått avtale om overnatting med hotell Scandic Ørnen (klikk her for nettside).

Priser (gjelder perioden 12.-15. april 2018):
Enkeltrom: kr 975.-
Dobbelrom: kr 1075.-
Trippelrom: kr 1280.-
Frokost er inkludert.

Bestilling sendes på e-post til leisure.ornen@scandichotels.com
Bestillingskode er BER120418
Ved bestilling ønsker vi at lagene oppgir
- Antall enkel-, dobbel- og trippelrom
- Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer
- Betaling på forskudd eller betaling individuelt/samlet ved ankomst

Informasjon om overnatting på hotell Grand Terminus legges ut her senere.

Vedrørende overnatting på skole, kontakt Charmaine Pettersen på e-post charmainebslk@hotmail.com

Kontakt oss

Linda Pridesis, Secreteriat

e: lpr65@online.no

t: +47 911 74 419

Finn Zachariassen, Project Co-ordinator

e: finn.zachariassen@gmail.com

t: +47 920 28 992

Rolf Godø, Leader org. Committee

e: rg@nordialog.no

t: +47 934 63 291

Charmaine Pettersen, Accommodation

e: charmaine@bs-lk.no