Hovedsponsorer:

Overnatting 2018

I forbindelse med Bergen Swim Festival 2018 har vi inngått avtale om overnatting med hotell Scandic Ørnen og Thon Hotel Bristol Bergen.

Hotel Scandic Ørnen

Klikk her for nettside
Priser (gjelder perioden 12.-15. april 2018):
Enkeltrom: kr 975.-
Dobbelrom: kr 1075.-
Trippelrom: kr 1280.-
Frokost er inkludert.

Bestilling sendes på e-post til leisure.ornen@scandichotels.com
Bestillingskode er BER120418
Ved bestilling ønsker vi at lagene oppgir
- Antall enkel-, dobbel- og trippelrom
- Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer
- Betaling samlet på forskudd eller betaling individuelt/samlet ved ankomst

Thon Hotel Bristol Bergen

Klikk her for nettside
Priser (gjelder perioden 12.-15. april 2018):
Enkeltrom: kr 836.-
Dobbelrom: kr 996.-
Trippelrom: kr 1236.-
Frokost og WiFi er inkludert.

Bestilling sendes på e-post til bristol.bergen@thonhotels.no
Bestillingskode er 25401020
Ved bestilling ønsker vi at lagene oppgir
- Antall enkel-, dobbel- og trippelrom
- Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer
- Betaling samlet på forskudd eller betaling individuelt/samlet ved ankomst

Informasjon om overnatting på hotell Grand Terminus legges ut her senere.

Vedrørende overnatting på skole, kontakt Charmaine Pettersen på e-post charmainebslk@hotmail.com

Kontakt oss

Linda Pridesis, Secreteriat

e: lpr65@online.no

t: +47 911 74 419

Finn Zachariassen, Project Co-ordinator

e: finn.zachariassen@gmail.com

t: +47 920 28 992

Rolf Godø, Leader org. Committee

e: rg@nordialog.no

t: +47 934 63 291

Charmaine Pettersen, Accommodation

e: charmaine@bs-lk.no