Hovedsponsorer:

Billetter

Billetter kjøpes i AdO resepsjonen.

VOKSEN

  • Dagspass kr 150,-
  • Festivalpass (hel helg) kr 250,-

BARN (under 12 år)

  • Dagspass kr 75,-
  • Festivalpass (hel helg) kr 125,-

FAMILIE

  • Dagspass kr 300,-
  • Festivalpass (hel helg) kr 500,-

Kontakt oss

Linda Pridesis, Secreteriat

e: lpr65@online.no

t: +47 911 74 419

Finn Zachariassen, Project Co-ordinator

e: finn.zachariassen@gmail.com

t: +47 920 28 992

Rolf Godø, Leader org. Committee

e: rg@nordialog.no

t: +47 934 63 291

Charmaine Pettersen, Accommodation

e: charmaine@bs-lk.no