Hovedsponsorer:

Bergen Swim Festival 2017

AdO arena
Bergen 5.-7. mai

Les mer...
Kvalifiseringsstevne for VM i Budapest. Godkjent av FINA.

Presse 2016

Tilbakeblikk

Arena

AdO Arena i Bergen

Resultater 2016

Resultater fra fra www.medley.no

Video 2016

Video fra www.livestream.com

Bergen Swim Festival 2017

Kontakt oss

Linda Pridesis, Secreteriat

e: lpr65@online.no

t: +47 911 74 419

Finn Zachariassen, Project Co-ordinator

e: finn.zachariassen@gmail.com

t: +47 920 28 992

Rolf Godø, Leader org. Committee

e: rg@nordialog.no

t: +47 900 23 045

Charmaine Pettersen, Accommodation

e: charmaine@bs-lk.no