Hovedsponsorer:

Alexander Dale Oen Arena (AdO Arena)

Alexander Dale Oen Arena (AdO arena) ble offisielt åpnet i oktober 2014. Svømmeanlegget består av et 50 meters basseng med tre meters dybde og Olympisk standard, stupefasiliteter, vannsklier og opplæringsbasseng. Bygget har også en flerbrukshall, kantine og huser også Amalie Skram Videregående Skole.

Linker:

http://adoarena.no/om-ado-arena/fasilitetene/

http://adoarena.no/om-ado-arena/alexander-dale-oen/

http://adoarena.no/om-ado-arena/historien-bak-arenaen/

Kontakt oss

Linda Pridesis, Secreteriat

e: lpr65@online.no

t: +47 911 74 419

Finn Zachariassen, Project Co-ordinator

e: finn.zachariassen@gmail.com

t: +47 920 28 992

Rolf Godø, Leader org. Committee

e: rg@nordialog.no

t: +47 934 63 291

Charmaine Pettersen, Accommodation

e: charmaine@bs-lk.no