Hovedsponsorer:

Innbydelse 2018

Velkommen til Bergen Swim festival den 13.-15. april 2018.

Last ned invitasjon på PDF her.

PÅMELDING

Påmelding må være arrangøren i hende innen:
Tirsdag 27. mars kl. 24.00

Påmeldingstid skal være beste tid oppnådd i perioden 28.03.17-27.03.18.

Hvis øvelsen ikke er svømt i perioden, tillates stipulert tid. Disse blir ved heatbegrensning rangert sist.

Påmelding ønskes på e-post fra Stevnebørsen / PRIMA-format eller på Grodan. Evt. på fil i Word/Excel format, og send til: jech@medley.no

STARTKONTINGENT

Kr. 100,- pr. individuell øvelse betales samlet for klubben

BETALINGSDETALJER

Bergen Swim Festival
Kontonr. 9521.34.41257
IBAN NO1595213441257
SWIFT : HANDNOKK

Adresse
Handelsbanken
postboks 1342, Vika
0113 Oslo

KONTAKTPERSONER

Prosjektkoordinator: Finn Zachariassen
Mob: 920 28 992
E-post: finn.zachariassen@gmail.com

Påmeldinger:John Erlend Christiansen

Mob: 909 73 709
E-post: jech@medley.no